Party Poker
Party Poker suurim ONLINE pokkerikeskkond, kus on pidevalt üle 50 000 mängija. Alustajatel võimalik mängida mängurahadega, edasijõudnud saavad proovida oma pokkerioskust pärisrahadega. 

.

 Andmed
Nimi: Party Poker
Koduleht: www.partypoker.com
Asutatud: 2001
Audiitor: iTech Labs
Tarkvara: 5.4 MB
Boonuskood: Registreerimisel sisesta "POKER250" ja saad kohe 25$ päris raha!

TIRI TASUTA TARKVARA SIIT

.

Sissejuhatus

Pokkeri kombinatsioonid

Vikipeedia

 
.
Tuntuimad pokkerimängud ja kombinatsioonid

Algsest pokkerist on välja kasvanud kolm tuntuimat mänguvormi (Hold`em, 7Card Stud ja 5Card Stud), millel omakorda on kümneid modifikatsioone. Me ei peatuks neil kõikidel, sest internetipokkeris saab neid mängida äärmiselt vähestel saitidel ning turniiridel samuti ülimalt harva. Küll aga tuleks tähelepanu pöörata neljale tuntuimale pokkerimängule.


Vaieldamatult kõige populaarsem pokkerimäng on Hold`em, mille tuntuimaks modifikatsiooniks on Texas Hold`em.

Kuidas seda mängitakse ?
Diiler jaotab igale mängijale personaalsed kaks kaarti (teised mängijad neid ei näe) ning tehakse panused. Seejärel avatakse järgmised kolm kaarti laua keskel (flop) - need on kõikidele mängijatele ühised - ning tehakse järgmised panused. Siis neljas kaart (turn) ning uued panused. Lõpetuseks avatakse viimane kaart (river) ja tehakse viimast korda panuseid. Võidab mängija, kes moodustab 5-st kaardist laual ja 2-st kaardist käes kõrgeima mängukombinatsiooni (kasutada võib kõiki kaarte). Kui need on võrdsed, siis kuulub pank jagamisele. Kombinatsioonid on pokkeris järgmised (tugevuse järjekorras).

Ülitugevad ja väga harva esinevad kombinatsioonid:

1. Kuninglik mastirida - royal flush (ühest mastist viis suurimat kaarti - näiteks ärtu 10, ärtu soldat, ärtu emand, ärtu kuningas ja ärtu äss). Võimalus seda saada on üliväike. Kuninglik mastirida võib korraga tulla ainult ühele mängijale (kuna lauas on 5 kaarti ja minimaalselt kolme neist on vaja kasutada). Kui Royal Flush koosneb ainult lauas avatud kaartidest, läheb pank igal juhul jagamisele.
2. Mastirida - straight flush (ühest mastist viis järjestikust kaarti, mis pole suurimad - näiteks ärtu 8, ärtu 9, ärtu 10, ärtu soldat ja ärtu emand). Võimalus seda saada on samuti võrdlemisi väike. Kui kahel mängijal on mõlemal mastirida, siis võidab suurim kaart, mis asub kombinatsioonis. Näiteks - lauas on ärtu 3,4,5,6 ja poti äss. Mängijal a on käes ärtu 7 ja poti 4, mängijal b ärtu 2 ja poti äss. Võidab esimene mängija (7 tugevam kui 2).
3. Nelik ehk pokker - 4 of a kind (neli võrdse tugevusega kaarti + 1 suvaline kaart - näiteks neli emandat + äss). Võimalus selle saamiseks on umbes 0,2-0,5 %. Korraga võib neliku saada kuni kaks mängijat - näiteks lauas on 9,9,6,6 ja äss. Mängijal a on käes 9,9; mängijal b 6,6. Võidab esimene mängija (9 tugevam kui 6). Kui nelik koosneb ainult lauas avatud kaartidest, võidab see kellel on käes tugevaim järgmine leht (e. kicker). Kui kumbagi mängija tugevaim kaart ei ületa lauas avatud viiendat kaart, siis pank jagatakse
.

Tugevad kombinatsioonid:

4. Maja - full house (kolm ühesugust + kaks ühesugust - näiteks 3 kahte ja 2 ässa). Võib esineda umbes 2-4 % mängudest. Korraga võib hea jagunemise korral olla maja kõikides lauas istuvatel mängijatel (lauas saab istuda kuni 10 mängijat). Näiteks lauas on 9,9,9,3 ja 2 - maja annab iga paari olemasolu käes või kui neid pole piisab ka lehtedest, mis sisaldavad kaarti 2. Kui ühe mängu jooksul esineb mitu maja, siis võidab mängija, kelle on suurem kolmik ja kui ka need on võrdsed, siis mängija kellel on suurem paar. Kui kombinatsioon „maja” avatakse lauas ja ühelgi mängijal pole lauas avatud paarist kõrgemat paari, siis pank jagatakse.
5. Mast - flush (5 kaarti ühest mastist suvalises järjestuses - näiteks ruutu äss, ruutu kuningas, ruutu 10, ruutu 4 ja ruutu 3). Masti võimalus tekib juhul, kui lauas on vähemalt 3 ühest mastist kaarti ning seega võib see kombinatsioon küllaltki sageli esineda. Võidab alati suurim leht vastavast mastist. Näiteks - lauas on ruutu KQT4 ja risti 3. Kui mängijal a on käes ruutu äss ja poti 2 ja mängijal b ruutu 9 ja ruutu 8, siis võidab esimene mängija. Kui mast avaneb lauas ja ühelgi mängijal pole käes samast mastist kaarti, mis on suurem lauda avatava masti väikseimast kaardist siis pank jagatakse.
6. Rida - straight (5 järjestikust kaarti, mastid pole olulised - näiteks ruutu 3, risti 4, ärtu 5, poti 6 ja poti 7). Rea võimalus võib tekkida sisuliselt enamikel juhtudel, kuid esinemise sagedus on siiski väiksem kui alumistel kombinatsioonidel. Võidab suurim kaart reas - sama, mis kirjas punktis 2. Korraga võib rida esineda kõikidel lauas istuvatel mängijatel. Kui lauas avatakse rida ja ühelgi mängijal pole pole ühe ühiku võrra suuremat kaarti kui lauas avaneva rea suurim kaart, siis pank jagatakse.

Tavalised kombinatsioonid:

7. Kolmik - 3 of a kind (kolm ühesugust + 2 suvalist lehte - näiteks 3 soldatit + 3 ja 6). Esineb sageli; alati võidab see, kelle kolmik on suurem. Kui kolmikud on võrdsed, võidab see mängija, kellel on suuruselt järgmine leht. Kui ka see on võrdne, siis ülejärgmine leht. Ja kui mingi ime läbi on ka see võrdne, siis läheb raha jagamisele. Näiteks - lauas on 9,9,A,K ja 3. Mängijal a on käes 9 ja 6; mängijal b 9 ja 2. Mõlemal on kolmik, aga kuna nii 6 kui 2 on väiksemad lauas avatavatest lehtedest (AK), siis pank jagatakse.
8. Kaks paari - two pairs (kaks ühesugust + kaks ühesugust + 1 suvaline leht - näiteks 2 kuningat, 2 kümmet ja üks 3). Esineb sageli; alati võidab see, kellel on suurim paar. Näiteks mängijal a on 2 paari - ässad ja viied; mängijal b kuningad ja emandad. Antud juhul võidab mängija (A suure kui K, mingisuguseid koefitsente ei ole). Kui lauas on näiteks AAKK5 ja ühel mängijal on 45 ja teisel 67 siis võidab teine mängija suurema kickeriga (hoolimata sellest, et esimesel mängijal on tervelt kolm paari käes).
9. Paar - one pair (kaks ühesugust kaarti + 3 suvalist kaarti - näiteks 2 kuningat + üks 3, üks 6 ja üks äss). Esineb vähemalt pooltel mängudel ning võidab alati see, kellel on suurem paar. Kui paarid on võrdsed, siis lähevad arvesse teised lehed (kicker, vajadusel ka teine või koguni kolmas kicker). Näiteks lauas on A,K,6,3 ja 2. Mängijal a on A9 ning mängijal b AT. Mõlemal on ässa paar, järgmine leht võetakse lauast (kuna kumbalgi mängijal pole suuremat lehte kuningast) ja see on mõlemal ühine; ülejärgmine leht on mängijal a 9 ja mängijal b 10. Võidab mängija b kolmanda kickeriga.

Olematu kombinatsioon:

10. Üksik - high card (Ühtegi eelnimetatud kombinatsioonidest ei moodustu, loeb suurim kaart käes). Näiteks lauas on A,K,Q,J ja 7. Mängijal a on 98 ja mängijal b 92. Kas võidab mängija a ? Loomulikult mitte, sest esmalt lähevad arvesse kaardid AKQJ ning siis 9, mis on mõlemail suurem) ! Pank jagatakse.


Populaarsuselt järgneb Texas Hold`em - le Hold`em Omaha (tuntakse rohkem lihtsalt Omaha nime all). 

Seal jagatakse igale mängijale neli personaalset kaarti (mida samuti teised mängijad ei näe). Ühised kaardid jagatakse analoogselt eelmise mänguga. Avamisel tuleb kasutada kahte kaarti käest ja kolme kaarti laualt, moodustades niimoodi kõige kõrgema võimaliku “käe” 5 kaardiga. Kui kombinatsioonid on võrdsed, siis kuulub pank jagamisele. Pisut tähelepanu ka Omaha eripäradele:

1. Kuningliku mastirea saamise eelduseks on fakt, et lauda peab olema avatud täpselt 3 ! (mitte 1,2,4 ega 5) kombinatsioonisisest kaarti. Kui Royal Flush koosneb ainult lauas avatud kaartidest, siis ei esine see mitte ühelgi mängijal (kuna mängima peab 3 lehte käest ja 2 lauast) ning tugevaimaks võimalikuks kombinatsiooniks on mastirida, mida saab esineda vaid samast mastist 8 ja 9-ga. Kui lauas on näiteks poti TJQKA; mängijal a on AA55 ja mängijal b 4TJQ ning mastivõimalused puuduvad, siis omab esimene mängija kolmikut ! (AAAKQ) ja teine mängija rida (TJQKA).

2. Neliku moodustumiseks peab kattuma käes olev paar lauas avatava paariga või käes olev üksik leht lauas avatava kolmikuga. Kui mängijal on käes KKA7 ja lauas on 77758, siis see on nelik. Kui käes on 7775 ja lauas 567AK, siis on tegemist seitsmete kolmikuga !

3. Kombinatsiooni „maja” saab luua siis kui lauas on mistahes kolmik ja käes on mistahes paar (samuti nagu Texases), samuti siis kui kattub üks kaart maas oleva paariga ja üks mistahes muu maas oleva kaardiga. Kui lauas on avatud 5679A ja mängijal on käes 556A, siis on tegemist kolmikuga !

4. Mast moodustub siis kui mängijal on olemas vähemalt kaks kaarti lauas avatavast mastist. Kui lauas avatakse 4-kaardi mast ja mängijal on käes 1 kaart vastavast mastist, siis erinevalt Texasest mastiga tegemist pole. Sama süsteem kehtib ka kombinatsiooni „rida” korral.

Kui lehed pole omavahel ühendatud (näiteks on lauas 269KA ja puudub masti võimalus, on kõrgeimaks võimalikuks kombinatsiooniks kolmik. See, et ühel mängijal on käes näiteks kolm kuningat, ei anna talle veel nelikut ega kaks ässa ja kaks kuningat maja. Miks sellest niipalju rääkida ? Sest ka vilunumad mängurid kipuvad sageli kombinatsioone segi ajama ja võivad niimoodi hulgaliselt raha kaotada. Kui ükski lauas olevatest kaartidest ei mõjuta mängija kombinatsiooni, siis võidab mängija, kellel käes suurim kaart. Kui ka see on võrdne, siis võetakse appi järgmine kaart ja kui ka see on võrdne siis pank jagatakse. Näiteks on mängijal a 2345 ja mängijal b 3456 ning lauas on KKQQQ. Võidab mängija b suurema kickeriga - mõlema kombinatsiooniks on kolmik, mitte maja ! Mõned näited veel:

Näide 1: Lauas on 34567. Mängija a kaardid on AAKK, mängijal b A234. Võidab mängija b, kuna tema kombinatsioon on 34567 (3 ja 4 käest 5,6 ja 7 lauast). Mängijal b on kõigest paar (AA567).

Näide 2: Lauas on 34567. Mängija a kaardid on AA78, mängijal b 2378. POT jagatakse, kuna mõlemad mängijad kasutavad lehti 7 ja 8 ning lauast mängib kombinatsioon 456.

Süsteemist “3 käest ja 2 lauast” tuleb Omahat mängides aru saada ning sellele pidevalt tähelepanu pöörata. Omahal on mitmeid omapärasid - näiteks kui mängitakse 1:1 vastu ja ühel mängijal on käes AAAA ja teisel KKKK, puudub teisel mängijal sõltumata lauda avatavatest kaartidest igasugune võimalus esimest võita. Tuleb aru saada, et kui lauda tulevad näiteks 5,6,7,8,9 siis omavad mõlemad mängurid paari (esimene ässa ja teine kuninga oma), mitte rida ega nelikut !!!

P.S. Omahat mängitakse ka süsteemis hi/low, kus POT jagatakse kõrgeima ja madalaima kaardikombinatsiooni vahel pooleks. Kuna äss loetakse madalaima kombinatsiooni arvestamisel üheks ning read/mastid low arvestamisel ei loe, on parim madal kombinatsioon A,2,3,4,5. Selleks, et madal kombinatsioon arvesse läheks, peavad kõik kombinatsiooni kaardid olema väiksemad kui 8. Kui ükski käsi madala käena ei kvalifitseeru, võidab kogu poti kõrgeim käsi.


Üks huvitavamaid pokkerimänge on 7 Card Stud, kus igale mängijale jagatakse alustuseks kaks pimedat ja üks avatud kaart, peale mida toimub panustamine. Panustamisele järgneb avatud kaardi jagamine (ükshaaval kolm kaarti, kusjuures peale iga kaardi jagamist toimub panustamine), kuni igal mängijal on olemas 4 avatud ja 2 pimedat kaarti. Viimane, seitsmes kaart jagatakse igale mängijale pimedalt, peale mida toimub taas panustamine. KÕIK KAARDID ON PERSONAALSED !!! Mängija, kellel on 7 kaardist moodustatud kõige kõrgem viie-kaardi kombinatsioon, võidab mängu. Kui kombinatsioonid on võrdsed, siis kuulub pank jagamisele.

Näide 1: Mängijal a on QQA7897, mängijal b AA59325. Võidab mängija b, kuna tal on suuremad 2 paari (ässad ja viied); mängijal a on seevastu nõrgemad (emandad ja seitsmed).

Näide 2: Mängijal a on QK5768A, mängijal b Q7238KA. POT jagatakse, kuna kumbki mängija ei oma mingit kombinatsiooni ja mõlema viis suurimat kaarti on võrdsed (AKQ87)


Mõnevõrra harrastatakse ka 5 Card Studi (tuntud ka nime all “sökö” . Alustuseks jagatakse igale mängijale 1 pime ja 1 avatud kaart, peale mida tehakse panused. Pärast seda jagatakse taas igale mängijale ühekaupa üks kaart avatuna ja järgneb panustamine. Jagamist ja panustamist jätkatakse, kuni mängijail on 1 kinnine ja 4 avatud kaarti. Peale seda tehakse viimased panused. KÕIK KAARDID ON PERSONAALSED. Mängu võidab mängija, kellel on kõige kõrgem kaartide kombinatsioon. 5 Card Stud`is on lisaks tavalistele pokkerikombinatsioonidele ka nn. 4 kaardi kombinatsioonid (nelja kaardi rida - lühike rida ja nelja kaardi mast - lühike mast), mis asetsevad paari ja kahe paari vahel (paar, nelja kaardi rida, nelja kaardi mast, kaks paari jne.). Kui kombinatsioonid on võrdsed, siis kuulub pank jagamisele.

Näide 1:Mängijal a on AA567, mängijal b 2345Q. Võidab mängija b lühikese reaga.

Näide 2:Mängijal a on AAKK5, mängijal b AAKK2. Kuigi mõlemal on võrdne kombinatsioon, võidab mängija b suurema kickeriga (kasutama peab kõiki kaarte).


Kasutatud Poker Info24 materjale.

.

.

TIRI TASUTA TARKVARA SIIT

© 1999 - 2010 DVD Maailm       Reklaam   l  Kontaktinfo   l  info@dvd.ee